סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 17:19:57

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

E.R.T SQUAD 2313 אריות חדרה 2603
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

ט.ט.ט 2485 Big Ballers 2626
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

אריות חדרה 2603 ט.ט.ט 2485
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

Big Ballers 2626 E.R.T SQUAD 2313
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

E.R.T SQUAD 2313 ט.ט.ט 2485
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

אריות חדרה 2603 Big Ballers 2626
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10