סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 23:05:47

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

החברה הטובים 2589 הנוקשים 2386
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

the crazy dogs 2616 בית החיות 2708
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

הנוקשים 2386 the crazy dogs 2616
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

בית החיות 2708 החברה הטובים 2589
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

החברה הטובים 2589 the crazy dogs 2616
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

הנוקשים 2386 בית החיות 2708
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10