סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 17:08:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

ביטון היערות 2239 2k leaders 2627
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

קבוצת ג'אן 2634 בלסל 2274
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

2k leaders 2627 קבוצת ג'אן 2634
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

בלסל 2274 ביטון היערות 2239
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

ביטון היערות 2239 קבוצת ג'אן 2634
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

2k leaders 2627 בלסל 2274
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10