סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 23:30:41

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

יש לי שלשול 2497 הקניבלים 2529
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

מוריס 2570 אלכס תקשר אלי 2389
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

הקניבלים 2529 מוריס 2570
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

אלכס תקשר אלי 2389 יש לי שלשול 2497
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

יש לי שלשול 2497 מוריס 2570
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

הקניבלים 2529 אלכס תקשר אלי 2389
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10