סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 07:42:22

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

מכבי תל יפו 2652 Savage 2507
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

הכפריונאים 2672 Manimals 2600
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

Savage 2507 הכפריונאים 2672
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

Manimals 2600 מכבי תל יפו 2652
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

מכבי תל יפו 2652 הכפריונאים 2672
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

Savage 2507 Manimals 2600
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10