סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 07:40:54

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

ball brothers 2357 The Arctic Monkeys 2618
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

מעבר לאופק 2669 אמסטף 2591
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

The Arctic Monkeys 2618 מעבר לאופק 2669
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

אמסטף 2591 ball brothers 2357
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

ball brothers 2357 מעבר לאופק 2669
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

The Arctic Monkeys 2618 אמסטף 2591
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10