סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 22:57:24

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

תיכון מור 2269 הנוקמים 2665
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

dream team bussi 2619 "נודרים" 2712
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

הנוקמים 2665 dream team bussi 2619
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

"נודרים" 2712 תיכון מור 2269
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 13:50

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

תיכון מור 2269 dream team bussi 2619
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

הנוקמים 2665 "נודרים" 2712
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 14:10