סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 23:06:56

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

בית"ר אחוזה 2711 סבא טוביה והיומפידומים 2525
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

הקוטלים 2402 אריות חיפה 2660
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

בית"ר אחוזה 2711 הקוטלים 2402
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

טופי ליצ'י 2334 סבא טוביה והיומפידומים 2525
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

אריות חיפה 2660 טופי ליצ'י 2334
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

הקוטלים 2402 סבא טוביה והיומפידומים 2525
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

הקוטלים 2402 טופי ליצ'י 2334
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

בית"ר אחוזה 2711 אריות חיפה 2660
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

טופי ליצ'י 2334 בית"ר אחוזה 2711
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

סבא טוביה והיומפידומים 2525 אריות חיפה 2660
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50