סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 23:15:46

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

העפר של שרה 2446 The legends 2544
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

המלאכיות של יואב 2579 הנמרים 2516
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

העפר של שרה 2446 המלאכיות של יואב 2579
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

שלושת המוסקטרים 2545 The legends 2544
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

הנמרים 2516 שלושת המוסקטרים 2545
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

המלאכיות של יואב 2579 The legends 2544
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

המלאכיות של יואב 2579 שלושת המוסקטרים 2545
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

העפר של שרה 2446 הנמרים 2516
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

The legends 2544 הנמרים 2516
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

העפר של שרה 2446 שלושת המוסקטרים 2545
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50