סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 23:11:42

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

all we do is win 2646 רוזנסקי 2451
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

הארנבונים 2434 כאמור 2276
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

all we do is win 2646 הארנבונים 2434
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

the bad boys 2361 רוזנסקי 2451
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

כאמור 2276 the bad boys 2361
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

הארנבונים 2434 רוזנסקי 2451
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

הארנבונים 2434 the bad boys 2361
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

all we do is win 2646 כאמור 2276
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

רוזנסקי 2451 כאמור 2276
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

all we do is win 2646 the bad boys 2361
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50