סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 23:11:29

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

ארבעת היסודות 2522 ארבע אצבעות 2568
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

שמביולוק וגמדי הגינה - הכוח מתעורר 2563 אמפר 2567
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

ארבעת היסודות 2522 שמביולוק וגמדי הגינה - הכוח מתעורר 2563
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

Triple Double 2698 ארבע אצבעות 2568
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

אמפר 2567 Triple Double 2698
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

שמביולוק וגמדי הגינה - הכוח מתעורר 2563 ארבע אצבעות 2568
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

שמביולוק וגמדי הגינה - הכוח מתעורר 2563 Triple Double 2698
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

ארבעת היסודות 2522 אמפר 2567
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

ארבע אצבעות 2568 אמפר 2567
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

ארבעת היסודות 2522 Triple Double 2698
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50