סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 23:11:16

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

Payback 2532 חמשושים 2706
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

חומוס צ׳יפס בלי סלט 2588 בשדרות 2560
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

Payback 2532 חומוס צ׳יפס בלי סלט 2588
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

street boys 2521 חמשושים 2706
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

בשדרות 2560 street boys 2521
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

חומוס צ׳יפס בלי סלט 2588 חמשושים 2706
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

חומוס צ׳יפס בלי סלט 2588 street boys 2521
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

Payback 2532 בשדרות 2560
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

חמשושים 2706 בשדרות 2560
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

Payback 2532 street boys 2521
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50