סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 23:18:56

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

האלופים 2432 הגברים בלבן ואוהד 2564
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

ארבעת המופלאים 2666 תשובה ובניו 2422
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

האלופים 2432 ארבעת המופלאים 2666
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

הגמדים של נבו 2664 הגברים בלבן ואוהד 2564
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

תשובה ובניו 2422 הגמדים של נבו 2664
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

ארבעת המופלאים 2666 הגברים בלבן ואוהד 2564
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

ארבעת המופלאים 2666 הגמדים של נבו 2664
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

האלופים 2432 תשובה ובניו 2422
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הגברים בלבן ואוהד 2564 תשובה ובניו 2422
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

האלופים 2432 הגמדים של נבו 2664
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 18:50