סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 12:05:43

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סופר תעמיסו 2251 תטביע כבר 2342
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

לא חשוב שמות 2611 שומרי כשרות 2466
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

השניצלים 2456 הזהב של השכונה 2426
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

חברים 2650 גולדן רטריברס 2480
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

הבורגסונים 2482 מתגיירים 2414
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

עמית אריה 2613 הבולדוגים 2553
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

השיבוטים 2645 אפרוחי קליבלנד 2420
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

ארבעת המופלפים 2491 המפרקים 2443
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סופר תעמיסו 2251 איילי הגולן 2520
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

לא חשוב שמות 2611 משפחת שרת 2492
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

השניצלים 2456 הטוב הרע והמכוער 2604
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

חברים 2650 A team 2582
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

הבורגסונים 2482 המבשרים רעות 2631
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

עמית אריה 2613 באנו להנות 2559
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

השיבוטים 2645 התנינים 2322
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

בלה 2450 YELLOW HEART 2595
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

תטביע כבר 2342 איילי הגולן 2520
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

שומרי כשרות 2466 משפחת שרת 2492
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הזהב של השכונה 2426 הטוב הרע והמכוער 2604
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

גולדן רטריברס 2480 A team 2582
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: נוער  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

מתגיירים 2414 המבשרים רעות 2631
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: נוער  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

הבולדוגים 2553 באנו להנות 2559
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: נוער  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

אפרוחי קליבלנד 2420 התנינים 2322
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

YELLOW HEART 2595 ארבעת המופלפים 2491
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

המפרקים 2443 בלה 2450
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

ארבעת המופלפים 2491 בלה 2450
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

המפרקים 2443 YELLOW HEART 2595
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 19:10

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

הבורגסונים 2482 הבולדוגים 2553
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

המפרקים 2443 התנינים 2322
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

השיבוטים 2645 בלה 2450
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

שומרי כשרות 2466 איילי הגולן 2520
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

סופר תעמיסו 2251 לא חשוב שמות 2611
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 14

הזהב של השכונה 2426 גולדן רטריברס 2480
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

השניצלים 2456 חברים 2650
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 16

המבשרים רעות 2631 באנו להנות 2559
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

סופר תעמיסו 2251 גולדן רטריברס 2480
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 20:15

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

הבורגסונים 2482 השיבוטים 2645
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 20:15

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

חברים 2650 שומרי כשרות 2466
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 20:15

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

באנו להנות 2559 התנינים 2322
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 20:15

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

שומרי כשרות 2466 באנו להנות 2559
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 20:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

הבורגסונים 2482 גולדן רטריברס 2480
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 20:45

קטגוריה: נוער  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

שומרי כשרות 2466 הבורגסונים 2482
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 21:15

פיאט
איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט

קניון ארנה
עוצמה
Peak

צבר ספורט
ונילה
Jeep

לודוס מתקני ספורט
קול הרצליה
Starwash

נאפיס
5gunners
Dell

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ