סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 21:37:16

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

אאא"א 2427 גל 2710
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

יוגב ברנר 2331 מכבי צהלה 2620
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

SPLASH BROTHERS 2249 הדרדסים 2287
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

M.O.T.I 2423 שלושת המוסקטרים 2623
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

basketboys 2484 טלטאביז 2245
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

אולסטאר 2470 הבשלנים 2556
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 9  
מגרש: מגרש 9

הגמדים מרעננה 2383 accelerate 2343
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 10

הבולדוגים של לפלר 2295 הממזרים 2304
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 11

תותחי השרון 2469 קרנפים 2272
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 12  
מגרש: מגרש 12

זהבה ושלושת הדובים 2264 אביתר ובניו בע"מ 2662
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 13  
מגרש: מגרש 13

הקיבוצניקים 2461 השדים הכתומים 2421
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 14  
מגרש: מגרש 14

הנחשים 2517 תותחים 2344
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 15

Street Team 2296 סנדרסוני 2472
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 16

הקשישים 2353 מנצחים היום 2549
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:30

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

החומוסייה של שבדל 2444 גל 2710
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

יוגב ברנר 2331 הפטישים ממעלה 2542
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

SPLASH BROTHERS 2249 ארבעת המופלאים 2278
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

M.O.T.I 2423 4 לאפות 2382
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

basketboys 2484 בנימין 2695
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

אולסטאר 2470 טריפל רויאל 2555
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 9  
מגרש: מגרש 9

הגמדים מרעננה 2383 street boys 2259
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 10

הבולדוגים של לפלר 2295 RMD MOOVES 2268
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 11

תותחי השרון 2469 מטה אשר 2281
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 12  
מגרש: מגרש 12

זהבה ושלושת הדובים 2264 הגברים בשחור 2449
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 13  
מגרש: מגרש 13

הקיבוצניקים 2461 הבנגמינטונים 2324
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 14  
מגרש: מגרש 14

הנחשים 2517 The Ball Hoopers 2266
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 15

סנדרסוני 2472 הקשישים 2353
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 16

מנצחים היום 2549 Street Team 2296
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 14:50

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

אורי בן-דרור 2504 האשכנזים 2489
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:00

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

החומוסייה של שבדל 2444 אאא"א 2427
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

מכבי צהלה 2620 הפטישים ממעלה 2542
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

הדרדסים 2287 ארבעת המופלאים 2278
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

שלושת המוסקטרים 2623 4 לאפות 2382
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

טלטאביז 2245 בנימין 2695
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

הבשלנים 2556 טריפל רויאל 2555
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 9  
מגרש: מגרש 9

accelerate 2343 street boys 2259
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 10

הממזרים 2304 RMD MOOVES 2268
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 11

קרנפים 2272 מטה אשר 2281
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 12  
מגרש: מגרש 12

אביתר ובניו בע"מ 2662 הגברים בשחור 2449
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 13  
מגרש: מגרש 13

השדים הכתומים 2421 הבנגמינטונים 2324
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 14  
מגרש: מגרש 14

תותחים 2344 The Ball Hoopers 2266
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 15

Street Team 2296 הקשישים 2353
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 16

סנדרסוני 2472 מנצחים היום 2549
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:10

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

The ankles breakers 2390 צלפי הגבעה 2457
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:20

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

צלפי הגבעה 2457 אורי בן-דרור 2504
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 15:40

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

האשכנזים 2489 The ankles breakers 2390
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 16:00

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

אורי בן-דרור 2504 The ankles breakers 2390
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 16:20

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

האשכנזים 2489 צלפי הגבעה 2457
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 16:40

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

גל 2710 יוגב ברנר 2331
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 16:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

צלפי הגבעה 2457 The ankles breakers 2390
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 16:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

SPLASH BROTHERS 2249 אולסטאר 2470
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 16:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

שלושת המוסקטרים 2623 basketboys 2484
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 16:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

הגברים בשחור 2449 street boys 2259
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 16:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

הממזרים 2304 מטה אשר 2281
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 16:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

השדים הכתומים 2421 סנדרסוני 2472
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 16:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

הנחשים 2517 מנצחים היום 2549
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 16:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

The ankles breakers 2390 אולסטאר 2470
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 16:00

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

basketboys 2484 יוגב ברנר 2331
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 16:00

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

street boys 2259 הנחשים 2517
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 16:00

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

מטה אשר 2281 השדים הכתומים 2421
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 16:00

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

יוגב ברנר 2331 השדים הכתומים 2421
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 17:00

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 14

street boys 2259 אולסטאר 2470
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 17:00

קטגוריה: ילדים ז  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

יוגב ברנר 2331 street boys 2259
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 18:00