קטגוריה: נערות-בוגרות
סטריטבול הרצליה 2017
שלב: מוקדמות
בית: בית 1
מגרש: מגרש 1

עומר מאי וענבל 2696 Girls with bools 2412
ענבל כץ
מאי רם
ליעד קוטאי
עומר לייזר
ענבר רוטנברג
ים זילברמן
שחף יעקובי
דנה וינברג


סטטוס משחק: הסתייםפיאט
איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט

קניון ארנה
עוצמה
Peak

צבר ספורט
ונילה
Jeep

לודוס מתקני ספורט
קול הרצליה
Starwash

נאפיס
5gunners
Dell

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ