קטגוריה: נערות-בוגרות
סטריטבול הרצליה 2017
שלב: מוקדמות
בית: בית 1
מגרש: מגרש 1

בנות בבלי 2509 Girls with bools 2412
שירית פלמון
אתי קורן
לירן אורדנטליך
מיכל רשינסקי
ענבר רוטנברג
ים זילברמן
שחף יעקובי
דנה וינברג


סטטוס משחק: הסתייםפיאט
איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט

קניון ארנה
עוצמה
Peak

צבר ספורט
ונילה
Jeep

לודוס מתקני ספורט
קול הרצליה
Starwash

נאפיס
5gunners
Dell

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ