סטריטבול הרצליה 2017 - קטגוריות.

אלופי המחר
מיועד ל: מעורב
צעירים מ: 01/09/2006
אלופי המחר - שלבים ובתים
בנות העתיד
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/09/2006
בנות העתיד - שלבים ובתים
קטסל בנים ה
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2005
קטסל בנים ה - שלבים ובתים
קטסל בנים ו
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2004
קטסל בנים ו - שלבים ובתים
קטסל בנות ה-ו
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/09/2004
קטסל בנות ה-ו - שלבים ובתים
ילדים ז
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2003
ילדים ז - שלבים ובתים
ילדים ח
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2002
ילדים ח - שלבים ובתים
ילדות ז-ח
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/09/2002
ילדות ז-ח - שלבים ובתים
נערים ט
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2001
נערים ט - שלבים ובתים
נערים י
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2000
נערים י - שלבים ובתים
נוער
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/1998
נוער - שלבים ובתים
נערות-בוגרות
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/12/1960
נערות-בוגרות - שלבים ובתים
בוגרים
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/1960
בוגרים - שלבים ובתים
חברות עיסקיות
מיועד ל: מעורב
צעירים מ: 02/01/1960
חברות עיסקיות - שלבים ובתים

פיאט
איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט

קניון ארנה
עוצמה
Peak

צבר ספורט
ונילה
Jeep

לודוס מתקני ספורט
קול הרצליה
Starwash

נאפיס
5gunners
Dell

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ